Aktualności

Spotkanie grupy roboczej ds. aktualizacji RPRES WŁ

2022-06-23-img20220622104151-1655980381.jpg
W dniu 22.06.2022 w siedzibie RCPS w Łodzi, odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla województwa łódzkiego do roku 2027. Spotkanie moderował Pan Piotr Stronkowski pełniący funkcję konsultanta, a uczestnikami byli przedstawiciele Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego, wybrani reprezentanci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz pracownicy dwóch wydziałów Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Wydziału ds. Projektów i Funduszy Strukturalnych i Wydziału Badań i Analiz. Spotkanie miało na celu omówienie proponowanych zmian w zakresie aktualizacji dokumentu oraz służyło przeglądowi zaproponowanych celów i działań.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=