W imieniu Fundacji Aktywizacja chciałabym poinformować, że 2 października rozpoczynamy
BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY dla osób z niepełnosprawnością „WORD - POZIOM PODSTAWOWY”
 
Szkolenie będzie realizowane w terminie 2– 17 października 2017r. w oddziale Fundacji przy ul. Mickiewicza 15a.
 
Podczas szkolenia zostaną przeprowadzone zajęcia o następującej tematyce:

•    Ogólne informacje o edytorach tekstu oraz omówienie programów do edycji tekstu, głównego okna programu, pasków narzędzi menu programu, a także zasad korzystania z pomocy;
•    Podstawowe operacje na dokumentach (zapisywanie dokumentu do pliku, tworzenie kopii itp.), podstawy edycji tekstu (wpisywanie tekstu do dokumentu, pojęcie akapitu, zaznaczanie tekstu);
•    Podstawy formatowania tekstu (m.in. formatowanie czcionki, akapitu, stosowanie krawędzi w tekście);
•    Tworzenie list, wstawianie indeksu dolnego oraz górnego, tworzenie przypisów dolnych, wstawiane numerów stron itp.
 
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby:

•    W wieku od 18 do 67 r. ż.
•    Posiadające aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
•    Mające status osoby bezrobotnej, poszukującej pracy, nieaktywnej zawodowo
•    Nie uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej
•    Nie będące na emeryturze
•    Nie będące pracownikami Zakładów Aktywności Zawodowej
•    Nie będące uczestnikami innych projektów finansowanych ze środków PFRON

Aby skorzystać ze szkoleń konieczna jest wcześniejsza rejestracja w Fundacji.
 
Informacje o aktualnych szkoleniach organizowanych w Fundacji można znaleźć na naszej  stronie: www.facebook.com/CEiAZON.LODZ