2018 06 25 konferencja kooperacje 3d zg 01Dnia 21.06.2018 r. na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się Regionalna konferencja edukacyjna „WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA – IDEE, KORZYŚCI, WYZWANIA” zorganizowana w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, w której udział wzięli pracownicy socjalni i kadra zarządzająca  instytucji pomocy i integracji społecznej, przedstawiciele sektora edukacji, sądownictwa oraz przedstawiciele policji z gmin i powiatów, które wezmą udział w projekcie. Podczas konferencji Pani Anna Mroczek – Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przedstawiła założenia w/w projektu. Pani prof. Agnieszka Golczyńska – Grondas oraz Pan prof. Jacek Pyżalski wygłosili wykłady na temat współpracy międzysektorowej i międzyinstytucjonalnej. Uczestnicy konferencji usłyszeli również wystąpienie przedstawicieli Biura Strategii Miasta Urzędu Miasta Łodzi – Pana Sławomira Granatowskiego i Pana Mateusza Szczecińskiego na temat programu Inteligentna Polityka Społeczna. W programie konferencji pojawiły się również prezentacje na temat działania Centrów Usług Społecznych dla Powiatu Opoczyńskiego i Wieruszowskiego, które wygłosiły Pani Maria Barbara Chomicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie i Panie Elżbieta Ochocka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie.

Serdecznie dziękujemy Prelegentom za ciekawe wystąpienia oraz pozostałym uczestnikom konferencji. Mamy nadzieję, że wystąpienia i dyskusje, które wywiązały się w trakcie spotkania, będą miały pozytywny skutek i przyczynią się do sukcesów w realizacji projektu.

2018 06 25 konferencja kooperacje 3d zg 07

2018 06 25 konferencja kooperacje 3d zg 02

2018 06 25 konferencja kooperacje 3d zg 03

2018 06 25 konferencja kooperacje 3d zg 04

2018 06 25 konferencja kooperacje 3d zg 05

2018 06 25 konferencja kooperacje 3d zg 06