Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje o uruchomieniu dodatkowego naboru gmin do projektu pn. „Niezależne życie -  wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.

 

Nabór odbywa się w sposób ciągły, jednak nie dłużej niż do 13.11,2018 r., tj.:

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wcześniejszego  zakończenia  naboru
 w  momencie wyłonienia zakładanej liczby gmin.

Termin I posiedzenia Komisji w naborze dodatkowym  podczas, którego ocenione zostaną formularze: 07.11.2018 r. oraz 14.11.2018 r.

Organizator zastrzega możliwość przeprowadzenia wizji w lokalach zaproponowanych do projektu.

 

Podstawowym celem naboru jest wyłonienie  gmin z terenu województwa łódzkiego, które zdecydują się na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom/ mieszkańcom danej gminy, o specyficznych potrzebach m.in.: osobom z chorobami neurologicznymi w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych.

 

Szczegóły naboru znajdują się w załączonych dokumentach, tj.:

1.     Regulamin naboru,

2.     Załącznik nr 1: Informacja dotycząca Projektu,

3.     Załącznik nr 2: Opis i harmonogram wybranych działań w ramach Projektu,

4.     Załącznik nr 3: Formularz zgłoszeniowy 3a dla gminy z województwa łódzkiego,

5.     Załącznik nr 4: Karta oceny dostępu,

6.     Załącznik nr 5: Karta oceny dodatkowej.