szkolenie1

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi organizuje dwa szkolenia dla łącznie 160 członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu województwa łódzkiego powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy. Szkolenie pn. „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych” odbędzie się w następujących terminach: 26 – 28.11.2018 r. (pierwsze szkolenie, 80 uczestników) oraz 28 – 30.11.2018 r. (drugie szkolenie, 80 uczestników). Miejscem realizacji obydwu szkoleń będzie Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim.

Podczas szkoleń omówione zostaną 4 moduły tematyczne:

Moduł 1: Specyfika kontaktu z osobą starszą doznającą przemocy w rodzinie

Moduł 2: Strategie pomocy osobie starszej doznającej przemocy

Moduł 3: Praca interdyscyplinarna na rzecz środowiska, w którym żyje krzywdzony senior

Moduł 4: Metody dbania o jakość pracy i dobrostan osoby pomagającej

 

Program szkolenia

 

Trenerami prowadzącymi zajęcia będą certyfikowane specjalistki i superwizorki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, związane z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”: Agnieszka Czapczyńska, Renata Durda, Agnieszka Machnowska, Agnieszka Olszewska.

 

Udział w każdym szkoleniu jest bezpłatny. Koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, dydaktyką oraz materiałami ponosi Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Istnieje również możliwość skorzystania (nieodpłatnie) z transportu zapewnianego przez Centrum (wyjazd spod siedziby RCPS ul. Snycerska 8 na miejsce szkolenia i powrót do Łodzi, ul. Snycerska 8).

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Szkolenie adresowane jest do osób, które pracują w bezpośrednim kontakcie z osobami doznającymi lub stosującymi przemoc w rodzinie. Można zgłosić maksymalnie pięć osób z jednego zespołu interdyscyplinarnego / grupy roboczej. Wymagane jest, aby osoby te miały doświadczenie pracy w grupie roboczej. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, prosimy o oddelegowanie najpóźniej do 20 listopada 2018 r. osoby w zastępstwie.

 

Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania się w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2018 r. W przypadku pytań proszę o kontakt z p. Eweliną Fabijańską z wydziału ds. przeciwdziałania uzależnieniom (tel. 42/203 48 42).

 

Szkolenie w terminie 26-28 listopada 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy I szkolenie 26 – 28.11.2018 r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 26 – 28.11.2018 r.

 

Szkolenie w terminie 28-30 listopada 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy I szkolenie 28 – 30.11.2018 r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 28 – 30.11.2018 r.