2019 05 30 wooni 2019 ef 01

XIV Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2019”, objęta honorowym patronatem Pana Grzegorza Schreibera Marszałka Województwa Łódzkiego, odbyła się 23 maja 2019 roku na stadionie lekkoatletycznym Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej w Łodzi, ul. Lumumby 22/26, 91-404 Łódź. W imprezie wzięło udział 482 niepełnosprawnych zawodników, w tym 21 poruszających się na wózkach inwalidzkich z 52 warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy z terenu województwa łódzkiego, wraz z 200 opiekunami i 16 wolontariuszami.

Zawodnicy walczyli o zwycięstwo i medale w poniższych konkurencjach sportowych:

- bieg na 100 m

- bieg na 200 m

- bieg na 400 m

- sztafeta 4 x 100 m

- skok w dal z rozbiegu

- pchnięcie kulą mężczyzn - 4 kg

- pchnięcie kulą kobiet - 3 kg

- rzut piłeczką palantową

- skok w dal z miejsca

- rzut piłką lekarską z miejsca – 2 kg

- bieg na 50 m

 

Konkurencje dla zawodników na wózkach inwalidzkich:

- wyścig na wózkach inwalidzkich na 100 m

- rzut piłeczką palantową z wózka

- pchnięcie kulą z wózka

Zabawy i gry plenerowe

Po zakończeniu rozgrywek, zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali medale z rąk Roberta Baryły – członka Zarządu Województwa Łódzkiego, Ewy Wendrowskiej - przewodniczącej Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Łódzkiego, Ewy Marciniak - zastępcy dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Roberta Przybyły - zastępcy dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi i st. kpt. mgr inż. Marcina Ledziona - zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Łodzi.

 

Robert Baryła - członek Zarządu Województwa Łódzkiego wraz z Ewą Wendrowską - przewodniczącą Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Łódzkiego wręczyli zwycięskiej drużynie z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” Puchar Grzegorza Schreibera - Marszałka Województwa Łódzkiego, a wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy i upominki.


2019 05 30 wooni 2019 ef 02

2019 05 30 wooni 2019 ef 03

2019 05 30 wooni 2019 ef 04

2019 05 30 wooni 2019 ef 05

2019 05 30 wooni 2019 ef 06

2019 05 30 wooni 2019 ef 07

2019 05 30 wooni 2019 ef 08

2019 05 30 wooni 2019 ef 09

2019 05 30 wooni 2019 ef 10

2019 05 30 wooni 2019 ef 11

2019 05 30 wooni 2019 ef 12

2019 05 30 wooni 2019 ef 13

2019 05 30 wooni 2019 ef 14