2018 10 19 konferencja 01

W dniu 18 października 2018 roku na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja pn. „Od społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa włączającego”, której celem było wieloaspektowe spojrzenie na procesy wykluczenia i inkluzji oraz kształtowanie środowisk włączających.  W konferencji wzięło udział 160 przedstawicieli powiatów, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, środowisk akademickich, szkół (w tym specjalnych), organizacji pozarządowych, policji oraz sądów. Spotkanie, obok przedstawiciela Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w osobie kierownika wydziału ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych Moniki Krajewskiej, otworzył Dariusz Klimczak Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.

Podczas konferencji przedstawiono wykłady z zakresu wykluczenia społecznego i wieku senioralnego, przemocy jako efektu kumulacji czynników i procesów wykluczenia, prawnych form ograniczania ryzyka i budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz projektowania uniwersalnego. Wykładowcami byli:

-    dr hab. Dorota Podgórska - Jachnik, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii;
-    prof. dr hab. Tomasz Kostka, Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
-    prof. dr hab. Jacek Pyżalski - Wydział Studiów Edukacyjnych Pracownia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
-    dr hab. Marcin Wlazło, prof. US - Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński;
-    dr inż. arch. Joanna Borowczyk, Zakład Projektowania Obiektów Użyteczności Publicznej,  Instytut Architektury i Urbanistyki, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.
W drugiej części uczestnicy konferencji wzięli udział w wybranych przez siebie warsztatach. Ich zakres obejmował następujące zagadnienia: dostępność infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i starszych, psychospołeczne konsekwencje odraczania dorosłości, społeczna aktywność osób starszych i jej uwarunkowania oraz interwencja kryzysowa.

2018 10 19 konferencja 02

2018 10 19 konferencja 03

2018 10 19 konferencja 04

2018 10 19 konferencja 05

2018 10 19 konferencja 06

2018 10 19 konferencja 07

2018 10 19 konferencja 08

2018 10 19 konferencja 09

2018 10 19 konferencja 10