Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym Coachingu dla pracowników socjalnych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” na miesiąc październik 2018 r.

 

Do pobrania: Harmonogram