Gdzie szukać pomocy?

 • telefony zaufania
  116 111 – dla dzieci i młodzieży / linia czynna 7 dni w tygodniu w godzinach 12:00 – 02:00
  800 100 100 – dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci / linia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00 – 15:00
  800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka / Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 20:00
  22 668 70 00 – Telefon Niebieskiej Linii IPZ dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem / linia czynna 7 dni w tygodniu w godzinach 12:00 – 18:00
  116 123
  – Kryzysowy Telefon Zaufania dla Osób w kryzysie emocjonalnym /  linia czynna 7 dni w tygodniu w godzinach 14:00 – 22:00
  801 12 00 02 – Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" / linia całodobowa
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • jednostki specjalistycznego poradnictwa (funkcjonujące w systemie pomocy społecznej)
 • organizacje pozarządowe specjalizujące się w poradnictwie, terapii i wsparciu młodzieży
 • poradnie zdrowia psychicznego (w szczególności, jeśli sprawa może dotyczyć zaburzeń psychicznych, samookaleczania, myśli samobójczych)
 • prywatne ośrodki i punkty poradnictwa oraz terapii.

 

Baza podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - rok 2019

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Rejestr miejsc, w których gminy województwa łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia

Dofinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych w 2019 roku

Dofinansowanie programów psychologiczno-terapeytucznych 2019 rok