Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim - 2021 r.  Pobierz plik pdf ikona
Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim - 2020 r.   Pobierz plik pdf ikona 
Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim - 2019 r.   Pobierz plik pdf ikona 
Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim - 2018 r.   Pobierz plik pdf ikona 
Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim - 2017 r.   Pobierz plik pdf ikona 
Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim - 2016 r.   Pobierz plik pdf ikona 
Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim - 2015 r.  Pobierz plik pdf ikona
Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim - 2014 r.  Pobierz plik pdf ikona