2019 07 10 posiedzenie konwentu 01 aa

Dnia 10 lipca 2019 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się trzecie posiedzenie Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego, organu o charakterze opiniująco-doradczym oraz konsultacyjnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju działań podejmowanych przez Centra. Posiedzenie otworzyła pani Ewa Marciniak, p.o. Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, prowadziła je natomiast Przewodnicząca Konwentu, pani Elżbieta Ochocka, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie. Posiedzenie dotyczyło współpracy ośrodków adopcyjnych z powiatowymi centrami pomocy rodzinie z terenu województwa łódzkiego, w związku z tym na posiedzenie zaproszone zostały: Pani Beata Kwaśniak, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi, Pani Magdalena Lesiak, Dyrektor Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi oraz Pani Aleksandra Krysiak, Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Łódzkiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łodzi.

2019 07 10 posiedzenie konwentu 02 aa

2019 07 10 posiedzenie konwentu 03 aa