2020 09 22 wkrw kswl na dozynkach wl dk 01

W tym roku Dożynki Województwa Łódzkiego odbyły się 20 września w Uniejowie na terenie powiatu poddębickiego. Gospodarzem Dożynek był marszałek Województwa Łódzkiego –  Grzegorz Schreiber.

W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści ziemi łódzkiej, wojewoda łódzki – Tobiasz Bocheński, przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego – Iwona Koperska, radni Sejmiku, wicemarszałkowie województwa łódzkiego Piotr Adamczyk i Zbigniew Ziemba, a także członek zarządu Robert Baryła, samorządowcy.

2020 09 11 umowy o udzielenie grantu kj 01

W dniach 9 i 10 września w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego miało miejsce podpisanie umów o udzielenie grantu w ramach projektu „Łódzkie pomaga”.

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i dotyczy wsparcia domów pomocy społecznej w województwie łódzkim, w związku z wystąpieniem COVID-19.

 

2020 09 07 przekazanie sprzetu tuli luli bh 01

W dniu 7 września 2020 r. w siedzibie Fundacji „Gajusz” mieszczącej się w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego 87, Pan Zbigniew Ziemba, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego wraz z Panią Ewą Marciniak, Zastępcą Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, przekazali zakupiony w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, sprzęt do wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji dla Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli-Luli” w Łodzi. Dwie lampy wirusobójcze typu Horacy 100 oraz generator ozonu stanowią pierwszą część wsparcia w sprzęt oraz środki ochrony osobistej przewidziane dla Ośrodka. W kolejnych transzach zostaną przekazane maseczki, rękawice, środki dezynfekujące itp. Wartość wsparcia dla Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli-Luli” w Łodzi w ramach projektu wynosi 17.494,00 zł.

2020 09 09 dzien fas ef 01

9 września na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień FAS i właśnie dzisiaj w sposób szczególny Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zachęca do przyłączenia się do działań prowadzonych przez Fundację „Dom w Łodzi”, która już po raz drugi organizuje kampanię społeczną FASOFF. Razem, jednym głosem, mówimy: #ciążabezalkoholu #niepijwciąży