Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego, gorąco zachęca do obejrzenia reportażu telewizyjnego pn. ,,Pomoc w kryzysie”, który zostanie zaprezentowany przez Telewizję Polską Oddział Terenowy w Łodzi w dniu 10 grudnia 2021 roku o godz. 19.45. Tematem audycji będzie przedstawienie narzędzia w postaci Modelu: Pierwsza pomoc w sytuacjach kryzysu osób z niepełnosprawnościami, opracowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy współudziale kadry placówek specjalistycznych: specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, przychodni psychologiczno-pedagogicznej, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie, a także psychologa oraz certyfikowanego interwenta kryzysowego pełniących funkcje ekspertów w zakresie merytorycznym.
Wszystkich zainteresowanych, którzy nie będą mogli obejrzeć premiery reportażu w dniu
10 grudnia 2021 r. o godz. 19.45, zapraszamy do obejrzenia powtórki audycji w terminach:
- w dniu 11 grudnia 2021 roku o godz. 11.15,
- w dniu 13 grudnia 2021 roku o godz. 18.15,
- w dniu 14 grudnia 2021 roku o godz. 20.15,
- w dniu 16 grudnia 2021 roku o godz. 9.30.

Honorowy patronat nad audycją objął pan Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego. Sama audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz została sfinansowana ze środków Województwa Łódzkiego.

W tym miejscu Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pragnie serdecznie podziękować kadrze placówek specjalistycznych świadczących usługi dla osób z niepełnosprawnościami z województwa łódzkiego, zaangażowanej we współtworzenie modelu pomocy, której doświadczenie w realizacji codziennych zadań stanowiło cenny wkład w wypracowywaniu modelu Pierwsza pomoc w sytuacjach kryzysu osób z niepełnosprawnościami.