2021 07 12 szkolenie placowek bh

W dniu 13 lipca 2021 roku Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, będące Jednostką Organizacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego, rozpoczyna cykl 6 jednodniowych szkoleń on-line pn.: „Interwencja kryzysowa jako pierwsza pomoc psychologiczna w kryzysach dzieci i młodzieży z doświadczeniem pieczy zastępczej”. Szkolenie to dedykowane jest pracownikom placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjnych z terenu województwa łódzkiego. Osobą prowadzącą szkolenie jest pan Tomasz Bilicki – psychoterapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland), trener umiejętności społecznych. Ukończył psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Absolwent programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Jest koordynatorem Punktu Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży RE-START przy Fundacji Innopolis w Łodzi.


Szkolenie przeprowadzone będzie w formie on-line przy wykorzystaniu Platformy CISCO WEBEX w dniach 13.07.2021 r., 14.07.2021 r., 15.07.2021 r.,  1.10.2021 r., 15.10.2021 r., 22.10.2021 r.

 

Organizacja szkolenia dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, podyktowana była dużym zainteresowaniem pracowników, jak również stanowi odpowiedź na bieżące zjawiska związane z pojawiającymi się kryzysami psychologicznymi młodzieży w związku z  pandemią COVID-19.

 

Źródło grafiki: www.flaticon.com