szkolenie

W dniu 18.06.2021 r. zorganizowaliśmy szkolenie adresowane do przedstawicieli podmiotów senioralnych pt. ,,Jakość życia seniora - psychospołeczne aspekty izolacji i innych sytuacji kryzysowych w czasie pandemii''. Poruszyliśmy w nim ważne tematy tj: profil psychoosobowy seniora, charakterystyka kliniczna niepełnosprawności w wieku starszym, autodiagnoza potrzeb i oczekiwań własnych, negatywne konsekwencje i skutki pandemii, izolacja i osamotnienie, kształtowanie pozytywnych nawyków życiowo - społecznych i emocjonalnych, treningi nawyków celowych aktywności własnych.