W dniu dzisiejszym odbyło się ostatnie z czterech szkoleń dotyczące pracy z trudnym klientem oraz asertywności w pracy dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa łódzkiego. Podczas szkolenia poruszyliśmy takie zagadnienia jak: skuteczne komunikowanie się w pracy z klientem, praca z emocjami, techniki radzenia sobie ze stresem czy prawa i reguły asertywności. W szkoleniach wzięły udział 392 osoby z 47 jednostek pomocy społecznej: ośrodków pomocy społeczne, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy z naszego regionu.