Dnia 15 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Został on ustanowiony z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowej Organizacji Zapobiegania Przemocy wobec Osób Starszych.
Pamiętając o Seniorach, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi uruchomiło w 2017 r. program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pt. „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”, a w 2021 r. „Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów”. Obydwa działania mają za zadanie aktywizację społeczną, wsparcie psychologiczne i zdrowotne seniorów, a także poprawę jakości ich życia.

Pamiętajmy, osoby starsze to nasi rodzice, dziadkowie, respektujmy ich prawa, szanujmy ich potrzeby, otoczmy ich wsparciem i opieką.

2021 06 15 telefon wsparcia seniora

2021 06 15 karta seniora