2021 05 20 szkolenie bh

W dniu 7 czerwca 2021 roku Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, będące Jednostką Organizacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego, rozpoczyna cykl 8 jednodniowych szkoleń on-line pn. „Asystent rodziny – organizacja stanowiska pracy, dokumentacja, plany pracy z rodziną, oceny okresowe. Jak zorganizować pracę w okresie epidemii COVID-19”. Szkolenie to dedykowane jest asystentom rodziny z terenu województwa łódzkiego. Osobą prowadzącą szkolenie jest pani Adriana Wenc – trener, pedagog, mediator, były koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz były pracownik socjalny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, biegłym sądowym z zakresu narkomanii wpisanym na listę Ministra Sprawiedliwości.

Szkolenie przeprowadzone będzie w formie on-line przy wykorzystaniu Platformy CISCO WEBEX w dniach 7, 8, 9, 11, 14, 18, 28 oraz 29 czerwca 2021 r.

Organizacja szkolenia dla asystentów rodziny, podyktowana była dużym zainteresowaniem pracowników, jak również stanowi odpowiedź na bieżąco pojawiające się zjawiska związane z organizacją pracy w okresie pandemii COVID-19.

 

 

Źródło grafiki: https://pl.freepik.com/