W dniu dzisiejszym odbyło się VIII posiedzenie Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego, spotkanie miało charakter konsultacyjno-doradczy dla działających na rzecz wzmocnienia i rozwoju powiatowych centrów pomocy rodzinie. Podczas posiedzenia poruszyliśmy niezwykle ważne aspekty prawne odebrania dziecka z rodziny biologicznej oraz zapoznaliśmy gości ze standardami liczby miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w województwie łódzkim. W posiedzeniu wzięło udział 22 dyrektorów i kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa łódzkiego, przedstawiciele Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i pracownicy Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.