szkolenie

Dnia 27 kwietnia 2021 r. odbyło się ostatnie z dwóch szkoleń on-line z wypalenia zawodowego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego. Podczas szkoleń omówione zostały kwestie takie jak czynniki i objawy wypalenia zawodowego, a także sposoby na jego przeciwdziałanie. W szkoleniach wzięło udział 177 osób z 41 jednostek pomocy społecznej z naszego regionu, były one kontynuacją szkoleń z 2020 r.