1) projekt Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego 2030 - link
2) ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości projektu Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego 2030 w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych - link
3) Formularz konsultacji (zgłaszanie uwag do programu) – link

4) Spotkanie konsultacyjne - spotkanie konsultacyjne