SENIOR w pandemii – potrzebujący, czy potrzebny

W dniu 21 grudnia 2020 r. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zorganizowało w trybie on-line szkolenie pn. „SENIOR w pandemii – potrzebujący, czy potrzebny?” dla przedstawicieli organizacji senioralnych z terenu województwa łódzkiego. Szkolenie otworzyła Pani Ewa Marciniak, Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, a przeprowadziła Pani Agnieszka Jaksa, Prezes i Koordynator Grupy Wolontarystycznej „AGRAFKA” w Pabianicach. Szkolenie obejmowało 3 bloki tematyczne dotyczące potrzeb seniorów oraz wolontariatu osób starszych, w tym zasad bezpiecznego pomagania, a także roli lidera w czasie pandemii w kontekście wyzwań i nowych możliwości. W szkoleniu uczestniczyło ponad 20 osób, przedstawicieli podmiotów senioralnych z terenu naszego województwa.