Dnia 22 grudnia 2020 r. odbyło się VII posiedzenieKonwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego. Posiedzenie otworzył Pan Robert Przybyła, Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Prezentację dotyczącą dostępności obiektów i pomieszczeń do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami i osób starszych, przedstawiła Pani Monika Krajewska, Kierownik Wydziału ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RCPS w Łodzi oraz Pani Ewa Sobczuk, pracownik  Wydziału. W posiedzeniu uczestniczyło 16 osób.