W dniu 07 października 2020 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli zarówno członkowie Rady:
Pan Tomasz Musielski, Pan Maciej Grubski, Pani Maria Barbara Chomicz, Pani Agnieszka Gosławska-Żeligowska oraz ekspert powołany przez członków Rady – Pan Radosław Piotrowicz, a także Pan Robert Przybyła - Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

 

Podczas spotkania omówiono m. in. bieżące zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami realizowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego a także implementację zasad projektowania uniwersalnego i ich zastosowanie w ramach zadań zrealizowanych przez Województwo Łódzkie. Prezentacje na powyższy temat przedstawiły zebranym Pani Monika Krajewska - Kierownik Wydziału ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w RCPS w Łodzi i Pani Ewa Sobczuk - główny specjalista w ww. Wydziale.
Obradujący omówili podczas posiedzenia m. in. kwestie związane z pracami rządu nad projektem Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030,  wyzwaniami jakie pojawiły w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca br. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, usamodzielnianiem zawodowym  osób z niepełnosprawnosciami , a także zapewnieniem dostępności architektonicznej, komunikacyjnej i cyfrowej jako niezbędny warunek zagwarantowania osobom z różnymi potrzebami realizacji ich praw i wolności