Konsultacje w sprawie Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego

Szanowni Państwo,

 Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konsultacje w sprawie Programu
 współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami
 pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Celem
 konsultacji jest zebranie opinii i uwag organizacji na temat ww. projektu programu.

 Konsultacje prowadzone będą od 9 października 2020 roku do 23
 października 2020 roku.

 Szczegółowe informacje oraz materiały do pobrania znajdą Państwo na stronie:
https://ngo.lodzkie.pl/