ngo logo

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 uchwałami  z dnia 26.06.2020 r. zmienia uchwały w sprawie ogłoszeń pierwszych otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego oraz powołania Komisji konkursowych.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałami z dnia 26 czerwca 2020 r. rozstrzygnął pierwsze otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów dostępne są tutaj