2020 06 25 fasd logo

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi wznawia prowadzenie konsultacji diagnostycznych.

Od 01 lipca 2020 r. prowadzone będą konsultacje psychologiczne dzieci, które rozpoczęły proces diagnostyczny w kierunku FASD.

Konsultacje odbywać się będą z zachowaniem określonych wymogów sanitarnych (szczegółowa informacja w załączeniu).