w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi Interesantów Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Na podstawie § 12 w zw. z § 22 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) oraz art. 46 pkt 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) ustala się zasady bezpośredniej obsługi Interesantów Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z zachowaniem następujących rygorów sanitarnych:

1) przyjmowanie Interesantów przez pracowników Regionalnego Centrum Polityki Społecznej następuje w godzinach pracy urzędu tj. 8.00-16.00 wyłącznie
po wcześniejszym umówieniu wizyty za pośrednictwem Sekretariatu Regionalnego Centrum Polityki Społecznej  przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej:
- telefonicznie – pod numerem 42 203 48 00,
- poczta elektroniczna – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Interesanci, którzy nie otrzymali od pracownika RCPS potwierdzenia terminu wizyty nie będą mogli zostać obsłużeni w danym dniu,

2) przyjście Interesanta w innym terminie, w tym o innej godzinie niż ustalona z pracownikiem RCPS, może skutkować odmową wejścia Interesanta na teren jednostki,
3) na terenie RCPS wraz z umówionym Interesantem nie mogą przebywać osoby trzecie, chyba że ich obecność jest niezbędna do załatwienia sprawy,
4) wejście na teren RCPS możliwe jest po uprzednim zdezynfekowaniu dłoni dostępnym środkiem dezynfekującym, w miejscu do tego wyznaczonym,
5) przez cały czas trwania wizyty w RCPS Interesant zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust, z wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących,
6) dopuszczalna liczba Interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących Interesantów),
7) w trakcie obsługi Interesanta pracownik RCPS zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust,
8) na terenie RCPS obowiązuje zasada dystansowania się od innych osób, w tym pracowników - wymagane jest zachowanie 2 m odległości między Interesantem a pracownikiem,
9) w trakcie przebywania na terenie RCPS Interesant ma obowiązek stosowania się do komunikatów i oznaczeń dotyczących zasad przemieszczania się,
w szczególności Interesant nie powinien samodzielnie przemieszczać się do innych miejsc i pomieszczeń niż umówione stanowisko obsługi,
10) umówiona wizyta w RCPS nie zwalnia z obowiązku odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji przewidzianych w związku z trwającym stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARSCoV-2.

 

Z uwagi na bezpieczeństwo innych Interesantów i pracowników RCPS w przypadkach budzących wątpliwość co do stanu zdrowia Interesanta, w szczególności z uwagi na jego zewnętrzne objawy chorobowe, Interesantom może zostać uniemożliwione wejście na teren jednostki.