2020 04 05 wkrw 01

 

 

W dniu 25 lutego 2020 r. Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę Nr XVI/261/20  w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca 2020 r., poz. 1753.Czytaj więcej...