W dniach 16-17 grudnia 2019 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym INWEST w Smardzewicach odbyło się VII posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. Pierwszego dnia posiedzenia omawiano zakres współpracy z Obywatelskim Parlamentem Seniorów III kadencji oraz wypracowywano stanowisko co do kwestii powołania Regionalnej Delegatury OPS w woj. łódzkim. Następnie Pani Magdalena Rydz, Kierownik Wydziału ds. Pomocy i Integracji Społecznej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi omówiła założenia Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej 2020-2023 dokumentu, który zostanie przyjęty i będzie realizowany w 2020 r. oraz przedstawiła planowane działania RCPS w Łodzi na rzecz osób starszych w nadchodzącym roku. W dalszej części posiedzenia Pani Janina Tropisz, Przewodnicząca Rady nakreśliła plan działania Rady na I półrocze 2020 r. w kontekście procedury naboru kandydatów na członków SRSWŁ II kadencji. Drugiego dnia posiedzenia, Pani Anna Szymańska - Kierownik Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego przedstawiła projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. W dalszej części spotkania członkowie Rady dyskutowali nad dokumentem Strategii oraz zadawali pytania co do konkretnych zapisów dokumentu przedstawicielom Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W posiedzeniu Rady wziął udział Pan Robert Przybyła, Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Pan Roman Sasin, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

2019 12 19 vii posiedzenie srswl ef 01

2019 12 19 vii posiedzenie srswl ef 02

2019 12 19 vii posiedzenie srswl ef 03

2019 12 19 vii posiedzenie srswl ef 04

2019 12 19 vii posiedzenie srswl ef 05

2019 12 19 vii posiedzenie srswl ef 06

2019 12 19 vii posiedzenie srswl ef 07