2019 11 14 senior wolontariusz 01

W dniu 13 listopada 2019 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi odbyła się sesja podsumowująca realizację III edycji projektu „Senior Wolontariusz – Lider Zmian Społecznych”, realizowanego we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu „Centerko” w Łodzi. Kapituła Konkursowa w składzie: pani Grażyna Busse - Członek Rady ds. Polityki Senioralnej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne, Prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego Centrum Integracji Międzypokoleniowej „HIPOKAMP” w Łodzi, pani Liliana Berlak Wolontariuszka z Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w Łodzi oraz pani Anna Mostowska – Główny Specjalista w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej RCPS w Łodzi, oceniała prezentowane projekty podczas spotkania. W spotkaniu wzięło udział 20 osób reprezentujących 10 podmiotów z terenu województwa łódzkiego.

W ramach III edycji projektu „Senior Wolontariusz – Lider Zmian Społecznych” zrealizowano następujące projekty:
1)    „Rodzinne Święto Latawca”; Fundacja Partnerstwo Na Rzecz Aleksandrowa Łódzkiego – celem projektu było kultywowanie i przywracanie zapomnianej tradycji puszczania latawców oraz aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. W imprezie wzięło udział ponad 200 osób.
2)    „Od Zadumy do Dumy”; Towarzystwo Miłośników Dłutowa – w ramach projektu m.in. wykonano prace porządkowe na Cmentarzu Ewangelickim w Drzewocinach, zaprojektowano i wykonano tablice informacyjne o miejscowości Drzewociny oraz o cmentarzu ewangelickim, porządkowano groby, wykonano drewniane ogrodzenie cmentarza. W realizację projektu zaangażowała się społeczność lokalna, w tym dzieci i młodzież.
3)    DAJMY COŚ DOBREGO DLA BLIŹNIEGO SWEGO; Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń" – w ramach inicjatywy Wolontariuszek zorganizowano spotkanie integrujące mieszkańców Drzewicy z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy. W projekt zaangażowali się seniorzy i dzieci, którzy piekli i dekorowali pierniki, a potem zapakowane wypieki wręczono ponad 70 mieszkańcom DPS. Dodatkowo seniorzy przygotowali występ artystyczny dla mieszkańców domu.
4)     „RADOŚĆ WSPÓLNEGO TWORZENIA”, Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku – celem projektu było zainteresowanie sztuką i malarstwem dzieci i młodzieży. W inicjatywie wzięło udział ok. 20 osób, w tym dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu.
5)    Aktywny Senior; Fundacja "Równe Szanse" w Łodzi – w ramach projektu odbywały się wieczorki taneczne, biesiady z piosenką oraz wycieczki na terenie woj. łódzkiego. W projekcie wzięło udział ponad 1000 osób z Łodzi i okolic.
6)    Powołujemy gminną radę seniorów „Nic o nas bez nas”; Społeczna Rada Seniorów Województwa Łódzkiego – w ramach inicjatywy zaprojektowano
i wykonano ulotkę propagującą powstawanie gminnej rady seniorów. Dodatkowo zorganizowano spotkania propagujące ideę powoływania gminnych rad seniorów w Lgocie Wielkiej, Ozorkowie oraz Drzewicy, w których uczestniczyli przedstawiciele środowisk i organizacji senioralnych oraz władz lokalnych.
7)    Urodziny świętego Mikołaja by dotrzeć do imienin; Fundacja Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego w Radomsku – w ramach projektu m.in. czytano dzieciom bajki, zorganizowano warsztaty plastyczne, rękodzielnicze i kulinarne. W projekcie wzięło udział ok. 200 osób, w tym seniorzy oraz dzieci i młodzież.
8)    Zegar tyka, a czas leci w miłym tonie zaśpiewajmy razem; Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Społecznej Akademii Nauk w Radomsku – w ramach projektu zorganizowano narodowe czytanie i śpiewanie, wykonano śpiewniki, odbyły się zajęcia plastyczne i kulinarne. W projekcie wzięło udział ok. 60 osób, w tym seniorzy oraz dzieci i młodzież.
9)    Międzypokoleniowe warsztaty  florystyczne; Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rawie Mazowieckiej – w ramach warsztatów przygotowano wieńce i wianki, prace malarskie na płótnie i drewnie oraz prace abstrakcyjne. Warsztatom florystycznym towarzyszyły warsztaty kulinarne.
W projekcie uczestniczyli seniorzy, ich dzieci i wnukowie.
10)     „Warto przekraczać granice”; Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Tomaszów Mazowiecki – w ramach projektu odbywały spotkania z ciekawymi ludźmi i ich profesją, uczestnicy zapoznawali się ze specyfiką pracy pilota samolotów wojskowych, poznawali służbę żołnierzy na misjach pokojowych. Odbiorcami inicjatywy byli m.in.: wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Specjalnej Szkoły Przysposobienia do Pracy, w sumie 53 wychowanków w wieku 10-19 lat.

Najlepszy projekt zostanie uhonorowany statuetką Marszałka Województwa Łódzkiego podczas Gali Wolontariatu w dniu 2 grudnia 2019 r.

2019 11 14 senior wolontariusz 02

2019 11 14 senior wolontariusz 03

2019 11 14 senior wolontariusz 04

2019 11 14 senior wolontariusz 05

2019 11 14 senior wolontariusz 06

2019 11 14 senior wolontariusz 07

2019 11 14 senior wolontariusz 08

2019 11 14 senior wolontariusz 09

2019 11 14 senior wolontariusz 10

2019 11 14 senior wolontariusz 11