2019 11 06 aktywizacja osob starszych aa 01

Dnia 5 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Drzewicy odbyło się spotkanie dotyczące różnych form aktywizacji osób starszych, w tym promowania idei powoływania gminnych rad seniorów. Spotkanie otworzył Pan Janusz Reszelewski Burmistrz Drzewicy, zaś Samorząd Województwa Łódzkiego reprezentowała Pani Anna Mroczek, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, która zaprezentowała politykę społeczną prowadzoną przez Samorząd wobec osób starszych. Sposób powoływania oraz zasady funkcjonowania gminnych rad seniorów przedstawiła Pani Janina Tropisz, Przewodnicząca Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. Uczestnikami spotkania byli seniorzy z gminy Drzewica.

2019 11 06 aktywizacja osob starszych aa 02

2019 11 06 aktywizacja osob starszych aa 03

2019 11 06 aktywizacja osob starszych aa 04

2019 11 06 aktywizacja osob starszych aa 05