2019 10 28 szkolenia cyberprzestrzen ef 01

W dniu 28 października 2019 roku Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi będące Jednostką Organizacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego, rozpoczyna cykl 7 jednodniowych szkoleń pn. „Cyberprzestrzeń jako współczesne zagrożenie dzieci i młodzieży. Rola rodziców i opiekunów w zapewnieniu bezpieczeństwa”. Szkolenie to skierowane jest przede wszystkim do pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa łódzkiego.

 

Osobą prowadzącą szkolenie jest pani Katarzyna Kudyba - pedagog, profilaktyk, psycholog, wychowawca z doświadczeniem zawodowym, trener w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz cyberprzemocy.


Szkolenie każdorazowo odbywać się będzie w Łodzi w obiekcie znajdującym się przy ul. Narutowicza 86, w terminach: 28.10.2019 r., 29.10.2019 r., 30.10.2019 r., 31.10.2019 r., 04.11.2019 r., 05.11.2019 r. oraz 08.11.2019 r.


Organizacja szkolenia o tematyce zagrożeń dzieci i młodzieży wynikających z ich funkcjonowania w cyberprzestrzeni, podyktowana była dużym zainteresowaniem pracowników, którzy na co dzień wspierają rodziny w procesie wychowywania dzieci.

2019 10 28 szkolenia cyberprzestrzen ef 02

2019 10 28 szkolenia cyberprzestrzen ef 03