2019 07 18 posiedzenie komitetu ef 01

11 lipca 2019 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 odbyło się posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim. Było to pierwsze posiedzenie Komitetu po aktualizacji jego składu w 2019 roku.

Po powitaniu członków Komitetu przez Pana Roberta Baryłę – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego pełniącego w Komitecie funkcję Wiceprzewodniczącego, Panią Ewę Marciniak – pełniącą obowiązki Dyrektora RCPS w Łodzi oraz Pana Roberta Przybyłę – Zastępcę Dyrektora RCPS w Łodzi oraz po prezentacji członków Komitetu, przedstawicielka RCPS w Łodzi przedstawiła historię, podstawę prawną funkcjonowania oraz sprawozdanie z działalności Komitetu.


Pani Marta Lewandowska z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych zaprezentowała członkom Komitetu zagadnienia związane z ekonomią społeczną – stanowiącą ważny element polityki społecznej w nowej perspektywie finansowej 2020+. Ponadto zapoznano członków Komitetu z projektem „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” oraz działaniami zrealizowanymi w 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim. Omówiono również tematykę związaną z „Listą Przedsiębiorstw Społecznych” prowadzoną przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Komitet uchwalił nowy Regulamin Działania Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim oraz powołał Zespół ds. Konsultacji Dokumentów Strategicznych, którego celem będzie opiniowanie oraz konsultowanie projektów dokumentów o charakterze strategicznym i programowym na poziomie regionalnym i krajowym w obszarze ekonomii społecznej. Kolejne posiedzenie Komitetu planowane jest na grudzień 2019 roku.

 

Posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim zostało zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.


2019 07 18 posiedzenie komitetu ef 02

2019 07 18 posiedzenie komitetu ef 03

2019 07 18 posiedzenie komitetu ef 04