ue logo

Lider Projektu Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych poszukuje pracowników: Pracownik Socjalny opiekun/asystent osoby niepełnosprawnej, animator czasu/terapeuta zajęciowy do udziału w projekcie: „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

 

Podstawowym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach w tym osobom z chorobami neurologicznymi, chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki oraz w gminie Witonia poprzez pilotażowe testowanie wdrażanego modelu wsparcia.

 

W związku z tym poszukujemy kadry mieszkań wspieranych, szczegóły dot. naboru na wolne miejsca pracy, znajdują się pod następującymi linkami:

  • Animator czasu

https://witonia.lento.pl/animator-czasu,7904021.html

  • Opiekun/Asystent osoby niepełnosprawnej

https://witonia.lento.pl/animator-czasu,7904021.html

  • Pracownik socjalny

https://aleksandrow-lodzki.lento.pl/pracownik-socjalny,7903865.html