Projekt pn. „Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie" ma na celu opracowanie i pilotaż wśród pracowników ochrony zdrowia i oświaty narzędzia wskazującego algorytm postępowania w przypadkach przemocy w rodzinie.


Narzędzie obejmuje dwa rodzaje sytuacji – przemoc wobec osoby dorosłej oraz wobec dzieci. Składa się z kwestionariusza do diagnozowania eskalacji przemocy oraz algorytmu postępowania interwencyjnego (adekwatnego do poziomu zdiagnozowanego ryzyka). Pozwala to zwiększyć liczbę skutecznych interwencji w przypadkach przemocy w rodzinie podejmowanych przez przedstawicieli dwóch sektorów, które dotychczas najrzadziej włączały się w działania na rzecz rozpoznawania i zatrzymywania przemocy domowej.


Projekt realizowany przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

(źródło: http://www.niebieskalinia.pl/algorytmy/o-projekcie)


Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy wobec dziecka - Przewodnik dla pracowników oświaty

Broszura powstała w ramach projektu, którego celem było opracowanie i sprawdzenie w praktyce narzędzi pomagających pracownikom oświaty zweryfikować podejrzenie występowania przemocy w rodzinie wobec dzieci.

Kwestionariusz oceny ryzyka oraz algorytm postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka w wieku do 9 lat
Kwestionariusz oceny ryzyka oraz algorytm postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka w wieku powyżej 9 lat
Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy wobec dziecka - Przewodnik dla pracowników oświaty
Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy wobec dziecka - Przewodnik dla pracowników oświaty


Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie - Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia

Broszura powstała w ramach projektu, którego celem było opracowanie i sprawdzenie w praktyce narzędzi pomagających pracownikom ochrony zdrowia zweryfikować podejrzenie występowania przemocy w rodzinie wobec dzieci i osób dorosłych.

Kwestionariusz oceny ryzyka oraz algorytm postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka
Kwestionariusz oceny ryzyka oraz algorytm postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dorosłego
Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie - Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia
Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie - Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowiaSzczegółowe informacje na temat algorytmów postępowania w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie dostępne są na stronie realizatora projektu http://www.niebieskalinia.pl/