W związku z realizacją projektu pn. „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, informujemy, że w ramach ww. projektu w 2018 roku:

 • podpisano Porozumienia o współpracy z ośmioma jednostkami samorządu terytorialnego: Łódź, Piotrków Trybunalski, Łowicz, Zgierz, Zduńska Wola, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Radomsko;
 • zorganizowano regionalną konferencję edukacyjną pn. „Współpraca międzysektorowa – idee, korzyści, wyzwania”;
 • zrealizowano usługę badawczą pn. „Diagnoza stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców”;
 • rozpoczęto realizację coachingu dla 16 pracowników socjalnych, łącznie odbyło się 201 godzin zegarowych sesji coachingowych;
 • zorganizowano 8 szkoleń międzysektorowych z warsztatami pod nazwą „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”. Szkolenia odbyły się w Łodzi, Łowiczu, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim. Łącznie wzięło w nich udział 211 osób;
 • odbyło się 9 spotkań Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu, podczas których eksperci wypracowywali model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz podmiotami innych polityk sektorowych.

Wraz z rozpoczynjącym się nowym etapem realizacji projektu, informujemy, że w 2019 roku:

 • odbędą się konsultacje wypracowanego modelu kooperacji;
 • pracownicy socjalni będą kontynuować sesje coachingowe;
 • zostanie przeprowadzony pilotaż wypracowanego modelu kooperacji;
 • zostaną zorganizowane dwa spotkania inicjujące Partnerskie Zespoły Kooperacyjne, składające się z przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych z terenu gmin i powiatów biorących udział
  w projekcie;
 • zostaną powołane Partnerskie Zespoły Kooperacyjne, działające przy ośrodkach pomocy społecznej biorących udział w projekcie; spotkania PZK będą organizowane średnio dwa razy w miesiącu;
 • zostaną zorganizowane dwudniowe, wyjazdowe warsztaty kooperacyjne;

W celu zapewnienia efektywności wdrażania modelu jednostki biorące udział w projekcie będę mogły skorzystać ze wsparcia ekspertów ds. modelu, animatora – moderatora oraz coacha.

W razie jakichkolwiek pytań, do dyspozycji pozostają pracownicy Wydziału ds. Pomocy i Integracji Społecznej: Emilia Krata (tel. 42 203 48 29 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Zofia Garus (tel. 42 203 48 32, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Małgorzata Marzec (tel. 42 203 48 32, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)