W związku z realizacją Projektu „Niezależne życie -  wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób  z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” Lider Projektu Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zorganizował w dniach 3-6  grudnia 2018 r. wizytę studyjną w Szwecji.

 

Podczas wizyty studyjnej, uczestnicy tj. partnerzy projektu, gminy wybrane do pilotażowego wdrożenia wypracowanego standardu, eksperci, konsultantka merytoryczna, doradczyni ds. wyboru i współpracy z 5 gminami, ostateczni odbiorcy wsparcia, zapoznali się z nowatorskimi rozwiązaniami dot. mieszkalnictwa wspomaganego w stolicy Szwecji w Sztokholmie.

Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w licznych spotkaniach z dyrektorami ośrodków zajmujących się opieką, badaniami nad starością, deinstytucjonalizacją, wsparciem, tworzeniem standardów oraz z metodami lokalnego wspierania środowiska seniorów. Zapoznano się z systemem opieki w Szwecji, demografią, jak i standardami w zakresie tworzenia mieszkań wspomaganych, placówek opiekuńczych i domów seniora.

Dzięki wymianie doświadczeń oraz zapoznaniu się z nowatorskimi rozwiązaniami, również technicznymi, będziemy mogli zaczerpnąć dobre praktyki w naszym polskim modelu z zakresu deinstytucjonalizacji osób chorych neurologicznie, w tym chorych na Alzheimera, Parkinsona oraz osób starszych. Łącznie w wizycie studyjnej wzięły udział 22 osoby.