2018 11 26 forum seniorzy ef 01 23 listopada 2018 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej „Bona Fides” z Katowic w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się Forum Rad Seniorów Województwa Łódzkiego. Uczestników spotkania powitała Pani Anna Mroczek, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, która przedstawiła priorytetowe działania realizowane przez RCPS w Łodzi na rzecz osób starszych. Głos zabrała również Pani Barbara Szafraniec, Przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów z Krakowa, która podkreśliła znaczenie idei powoływania i funkcjonowania rad seniorów, jako organów reprezentujących interesy środowisk osób starszych.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele „Bona Fides”, przedstawiciele rad seniorów funkcjonujących w Bytomiu, Sosnowcu i Świętochłowicach oraz przedstawiciele rad seniorów funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego, w sumie ponad 40 osób.

 

Na forum przedstawiono i szeroko omówiono wypracowane przez Stowarzyszenie „Bona Fides” „Standardy Funkcjonowania Rad Seniorów”, w których tworzenie zaangażowani byli przedstawiciele rad seniorów działających na terenie woj. śląskiego, przedstawiciele instytucji publicznych oraz seniorzy z gmin miejskich i wiejsko-miejskich. Wypracowanych zostało 5 standardów, tj.: 1) zasady funkcjonowania rady seniorów, 2) komunikacja wewnętrzna, 3) współpraca rady seniorów z władzą uchwałodawczą i wykonawczą, 4) promocja rady seniorów oraz 5) komunikacja z podmiotami zewnętrznymi.

 

Forum było szansą nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń oraz inspiracją dla osób chcących powołać rady na swoim terenie. Podsumowaniem spotkania były warsztaty i konsultacje.