2018 05 29 olimpiada ef 01

24 maja 2018 r. na terenie kompleksu boisk Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli (powiat opoczyński) odbyła się XIII Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2018” pod patronatem Witolda Stępnia Marszałka Województwa Łódzkiego.

W imprezie o charakterze sportowo - rekreacyjnym wzięło udział 651 niepełnosprawnych zawodników i opiekunów z 49 warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy z terenu województwa łódzkiego, w tym 14 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dla osób niepełnosprawnych oraz 30 wolontariuszy z Hufca Opoczno Związku Harcerstwa Polskiego i Fundacji INNOPOLIS. Zawodników dopingowali uczniowie ze szkół z terenu Gminy Sławno.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali medale. Puchar ufundowany przez Marszałka Województwa Łódzkiego, otrzymała po raz czwarty z rzędu drużyna z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplom i upominek.

Zawodnicy walczyli o medale w następujących konkurencjach:

-       bieg na 100 m

-       bieg na 200 m

-       bieg na 400 m

-       sztafeta 4 x 100 m

-       skok w dal z rozbiegu

-       pchnięcie kulą mężczyzn - 4 kg

-       pchnięcie kulą kobiet - 3 kg

Konkurencje dla zawodników o najniższym poziomie możliwości:

-       rzut piłeczką palantową

-       skok w dal z miejsca

-       rzut piłką lekarską z miejsca – 2 kg

-       bieg na 50 m

Konkurencje dla zawodników na wózkach inwalidzkich:

-       wyścig na wózkach inwalidzkich na 50 m

-       rzut piłeczką palantową z wózka

-       pchnięcie kulą z wózka

Zabawy i gry plenerowe:

-       przeciąganie liny

-       rzuty do celu

-       sprawnościowy tor przeszkód

2018 05 29 olimpiada ef 02

2018 05 29 olimpiada ef 03

2018 05 29 olimpiada ef 04

2018 05 29 olimpiada ef 05

2018 05 29 olimpiada ef 06

2018 05 29 olimpiada ef 07

2018 05 29 olimpiada ef 08

2018 05 29 olimpiada ef 09

2018 05 29 olimpiada ef 10

2018 05 29 olimpiada ef 11

2018 05 29 olimpiada ef 12