logo

Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego powyżej 20 tys. mieszkańców do udziału w projekcie Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór wniosków trwa do dnia 11 czerwca 2018 r.

Zgłoszenie do udziału w Projekcie odbywa się poprzez przesłanie do RCPS formularza zgłoszeniowego, który należy złożyć w jednym egzemplarzu, w opieczętowanej kopercie z dopiskiem Nabór gmin i powiatów w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w kancelarii RCPS przy ul. Snycerskiej 8, 91-302 Łódź, parter, pok. 15, czynnej w dni powszednie w godzinach od 8.00 – 16.00 lub nadesłać listem poleconym/kurierem na w/w adres. Za datę wpływu formularza uznawana jest data jego wpływu do kancelarii RCPS.

 

Jednostki zainteresowane udziałem w naborze proszone są o zapoznanie się z Regulaminem naboru jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają: Agnieszka Kowalik (tel. 42 203 48 32, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Zofia Garus (tel. 42 203 48 29, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Małgorzata Marzec (tel. 42 203 48 31, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projekcie.

Do pobrania:

  1. Regulamin naboru.
  2. Informacja dotycząca Projektu.
  3. Opis i harmonogram wybranych działań w ramach Projektu.
  4. Formularz zgłoszeniowy.
  5. Karta oceny formalnej.
  6. Karta oceny merytorycznej.
  7. Kryteria merytoryczne oceny wniosków.

logotypy