Wersja testowa
A  A  A 12.07.2017 r.Szkolenie dla przedstawicieli Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie

W dniach 5 - 7 lipca 2017 r. w Proszeniu odbyło się szkolenie dla powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa łódzkiego. Szkolenie było okazją do wymiany doświadczeń oraz omówienia aktualnych działań i problemów.

27.06.2017 r.Marihuana – uzasadniony strach czy niepotrzebna panika?

Legalizacja leczniczej marihuany od dawna jest tematem dyskusji, jednak ostatnio problem ten znów zawitał w dyskursie politycznym. 20 czerwca 2017 r. wszystkie kluby sejmowe poparły projekt ustawy dopuszczającej stosowanie leczniczej marihuany.27.06.2017 r.I posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego


Dnia 26 czerwca 2017 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się I posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego.


26.06.2107 r.SPOTKANIE W STAROSTWIE POWIATOWYM W OPOCZNIE


W dniu 22 czerwca 2017 r. podczas posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, który odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie, została zaprezentowana nowa forma instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie łódzkim, którą jest Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny „Tuli-Luli”.21.06.2017 r.Konferencja pn. Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia

14 czerwca 2017 roku w Hotelu Borowiecki odbyła się konferencja pn. Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia, cele i kierunki działań. Celem wydarzenia było upowszechnienie wiedzy na temat strategii dotyczącej polityki społecznej województwa łódzkiego, która została przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego na mocy Uchwały nr XXXV/454/17 z dnia 27.03.2017 i stanowiła aktualizację „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020”.


31.05.2017 r.IX WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA RODZINY

W dniu 27 maja 2017 r. w ramach „IX Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny” w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród”, Załęcze Wielkie 89, odbył się zjazd rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin wielodzietnych.

W Zjeździe udział wzięli Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Starosta Wieluński Andrzej Stępień, Radny Sejmiku WŁ Andrzej Chowis, a także Anna Mroczek Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny