Wersja testowa
A  A  A 21.06.2017 r.

Konferencja pn. Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia

14 czerwca 2017 roku w Hotelu Borowiecki odbyła się konferencja pn.
Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia, cele i kierunki działań. Celem wydarzenia było upowszechnienie wiedzy na temat strategii dotyczącej polityki społecznej województwa łódzkiego, która została przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego na mocy Uchwały nr XXXV/454/17 z dnia 27.03.2017 i stanowiła aktualizację „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020”.


31.05.2017 r.IX WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA RODZINY

W dniu 27 maja 2017 r. w ramach „IX Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny” w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród”, Załęcze Wielkie 89, odbył się zjazd rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin wielodzietnych.

W Zjeździe udział wzięli Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Starosta Wieluński Andrzej Stępień, Radny Sejmiku WŁ Andrzej Chowis, a także Anna Mroczek Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


29.05.2017 r.XII Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
„Ziemia Łódzka 2017”25 maja 2017 r. na terenie kompleksu boisk Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi odbyła się XII Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2017” zorganizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Jest to cykliczna impreza sportowo – rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych – podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy
z terenu województwa łódzkiego.


24.05.2017 r.Społeczna Rada Seniorów Województwa Łódzkiego

22 maja br. w Sali Sejmiku Województwa Łódzkiego, 25 osób odebrało z rąk marszałka WŁ Witolda Stępnia oraz wicemarszałka WŁ Dariusza Klimczaka powołania w skład Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. Członkami Rady są osoby reprezentujące podmioty z terenu województwa łódzkiego, w tym: Gminne/Miejskie Rady Seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, organizacje pozarządowe zajmujące się działalnością na rzecz osób starszych, niezrzeszone grupy aktywnych seniorów, działające wspólnie i na rzecz swojego środowiska np. w klubach seniorów..


23.05.2017 r.


IX WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA RODZINY ROZPOCZĘTE

19 maja 2017 w Łódzkim Domu Kultury odbyła się Uroczystość Inaugurująca IX Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny. W Uroczystości udział wzięli Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Wicemarszałek Województwa Dariusz Klimczak oraz Członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego: Jolanta Zięba-Gzik i Joanna Skrzydlewska.


05.04.2017 r.


II Wojewódzki Zjazd Liderów Młodzieżowych

W dniach 27 – 30 marca br. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim odbył się II Wojewódzki Zjazd Liderów Młodzieżowych pod hasłem „Teraz My”, w którym uczestniczyło 100 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego (m.in. z Łodzi, Skierniewic, Tomaszowa Mazowieckiego, Radomska, Opoczna, Sulejowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Ozorkowa, Aleksandrowa Łódzkiego, Poddębic, Pabianic, Wielunia, Wojsławic oraz Działoszyna) wraz z opiekunami.

Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny