Punkty informacyjno-konsultacyjne na uczelniach wyższych

W 2010 r. na mocy porozumień zawartych pomiędzy Marszałkiem Województwa Łódzkiego a Rektorami trzech łódzkich uczelni wyższych - Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki Łódzkiej – otwarto trzy Punkty Konsultacyjno – Informacyjne dla studentów podejmujących zachowania ryzykowne lub zagrożonych uzależnieniami. Celem działalności Punktów jest bezpłatne diagnozowanie problemów w zakresie uzależnień oraz planowanie pomocy i wsparcia.
Zadania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego:

  • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień
  • diagnozowanie problemu
  • udzielanie wsparcia
  • informowanie o formach terapii
  • motywowanie do podjęcia psychoterapii

W Punkcie nie prowadzi się psychoterapii osób uzależnionych, ale zainteresowanym wskazywane są placówki specjalistyczne, które prowadzą terapię.

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny na Uniwersytecie Łódzkim
ul. Rodzeństwa Fibaków 3 (VII Dom Studenta)
tel.  42 235 – 01 – 71
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny na Politechnice Łódzkiej
ul. Żeromskiego 116
tel. 42 631 – 28 – 87
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
ul. Pomorska 137
e-mail: koskasylwia@gmail.com

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=