Aktualności

11.06.2022 r. Ogólnopolska konferencja poświęcona chorobie Alzheimera

W dniu 11.06.2022 r. odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona chorobie Alzheimera zorganizowana przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie  w Łodzi, na której RCPS w Łodzi jako Lider projektu pn. „Niezależne Życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi w tym z chorobą Alzheimera i choroba Parkinsona oraz osób starszych”, przedstawił model mieszkalnictwa wspomaganego jako proces tworzenia osobie chorującej na Alzheimera warunków do niezależnego życia przy wsparciu zindywidualizowanym w myśl idei deinstytucjonalizacji. W konferencji wzięły udział liczne Stowarzyszenia oraz organizacje działające na rzecz osób z chorobami otępiennymi. Podczas spotkania mogliśmy podzielić się wiedzą oraz wskazówkami w obszarze chorób otępiennych oraz sposobu sprawowania opieki nad osobami zależnymi, w tym z chorobą Alzheimera
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=