Uchwała Nr 1/2016 Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (.pdf; 270 KB)

Regulamin Komisji oraz wniosek o zwrot kosztów podróży (.zip; 2,44 MB)

Informacja nt. numeru konta i kwoty za egzamin w roku 2018 (.pdf; 90 KB)

Procedura Egzaminacyjna na I stopień specjalizacji (.pdf; 710 KB)

 

Termin i miejsce egzaminu

Termin:

Miejsce: 

Sala Konferencyjna RCPS w Łodzi,

ul. Snycerska 8 91-302 Łódź