Statystyka programu „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”

Stan na 31.12.2018 r.