Zasady udzielania organizatorom zakładów aktywności zawodowej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego (.zip; 250 KB)


Załącznik - Wniosek (.doc; 170 KB)

Załącznik - Wniosek (.pdf; 90 KB)