2019 12 09 5 posiedzenie konwentu dyrektorow ef 01

W dniach 5-6 grudnia 2019 r. w Hotelu Kruk w Smardzewicach odbyło się piąte posiedzenie Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego, organu o charakterze opiniująco-doradczym oraz konsultacyjnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju działań podejmowanych przez Centra. Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Ziemba, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, a prowadziła je pani Elżbieta Ochocka, Przewodnicząca Konwentu oraz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie. W pierwszej części posiedzenia obecni Dyrektorzy i Kierownicy przedstawili Panu Marszałkowi wyzwania, jakie będą stały przed nimi w nadchodzącym roku. W drugiej części posiedzenia Pan Przemysław Suligorski, specjalista ds. współpracy z administracją publiczną, przedstawiciel Oddziału Łódzkiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaprezentował zmiany założeń programu „Aktywny Samorząd” oraz omówił SOW Systemu Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON oraz program Wyrównywania Różnic Między Regionami III. Drugiego dnia posiedzenia, Pani Edyta Żmurkow-Potelarska z Wydziału ds. Badań i Analiz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi omówiła istotne zagadnienia i problemy mogące wystąpić w formularzu oceny zasobów pomocy społecznej w roku 2020.

2019 12 04 gala ef 02

        2 grudnia 2019 r. w Sali Widowiskowej Teatru DOM w Łodzi odbyła się XII edycja Gali Wolontariatu. Gala Wolontariatu to cykliczna impreza integracyjna organizowana przez Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” w Łodzi z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Celem przedsięwzięcia jest podsumowanie działań wolontarystycznych i nagrodzenie najbardziej aktywnych społeczników.

2019 11 27 posiedzenie wsrson ef 01

W dniu 25.11.2019 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli Pan Zbigniew Ziemba- Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Pani Ewa Marciniak – Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Pani Monika Krajewska - Kierownik Wydziału ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w RCPS w Łodzi oraz zaproszeni na spotkanie:

- Maria Barbara Chomicz przedstawiciel Powiatu Opoczyńskiego;

- Maciej Grubski przedstawiciel Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON” w Poddębicach;

- Agnieszka Gosławska–Żeligowska – przedstawiciel Wojewody Łódzkiego;

- Michał Kacprzak – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie;

- Wiesław Kamiński przedstawiciel Fundacji „Przyjazna Planeta” w Radomsku;

- Monika Mazur przedstawiciel Fundacji Aktywnej Rehabilitacji;

- Tomasz Musielski przedstawiciel Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

2019 12 02 aids ef 01

Główną ideą działań prowadzonych w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS jest popularyzowanie wiedzy na temat zwalczania AIDS, zapobiegania zakażeniom HIV oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących z testowania w kierunku HIV.