2019 05 20 zjazd rodzin ef 01

18 maja 2019 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu odbył się Zjazd Rodzin Zastępczych i Wielodzietnych wieńczący XI  Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny. Celem spotkania była promocja pozytywnego wizerunku rodziny, integracja środowiska rodzin zastępczych i wielodzietnych oraz promocja rodzinnych form pieczy zastępczej jako formy alternatywnej do pieczy instytucjonalnej.

 

2019 05 20 kadra pomocy spolecznej ef 01

W trosce o bezpieczeństwo zawodowej kadry pomocy społecznej w bieżącym roku Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące prowadzenia szkoleń w zakresie podwyższania poziomu bezpieczeństwa zawodowej kadry pomocy społecznej, zorganizowało dwa jednodniowe warsztaty dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego w zakresie sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej.

 

2019 05 13 warsztaty odo ef

W dniach 26 kwietnia, 6, 10, 13 maja 2019 r., w siedzibie RCPS w Łodzi odbyły się warsztaty pn. „Ochrona danych osobowych – wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)” dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego. Na warsztatach omówione zostały podstawowe pojęcia takie jak: dane osobowe, administrator danych osobowych, współadministrator czy zbiór danych osobowych. Przedstawione zostały także zasady przetwarzania danych osobowych w tym m.in. kwestia legalizmu, celowości, merytorycznej poprawności, niezbędności, ograniczenia czasowego, przejrzystości, poufności i  rozliczalności. Szczegółowo opisana została również sprawa identyfikacji, analizy i szacowania ryzyka.

2019 05 13 xi wodr bp 01

10 maja 2019 r. w Łódzkim Domu Kultury odbyła się Uroczystość Inaugurująca XI  Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny.

Przed rozpoczęciem Uroczystości, minutą ciszy uczczono pamięć Pani Ilony Rafalskiej – Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Odczytany został także list od Pani Elżbiety Rafalskiej - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2019 05 08 spotkanie owes ef 01

W dniu 6 maja br. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się spotkanie na temat wzmocnienia roli przedsiębiorstw społecznych na forum Unii Europejskiej. Gościem specjalnym spotkania był Pan Cristian Rovira – Przewodniczący Europejskiej Konfederacji Przedsiębiorstw Włączających, a także Tomasz Musielski, Edyta Jędrzejewska, Przemysław Laskowski ze Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My”, Łukasz Waszak z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Karolina Fijołek reprezentująca Fundację Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO oraz Centrum KLUCZ. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi reprezentowała Pani Ewa Marciniak – Zastępca Dyrektora oraz pracownicy Wydziału ds. Pomocy i Integracji Społecznej. Podczas dyskusji poruszono temat funkcjonowania ekonomii społecznej w Polsce i w Europie, porównano modele działania przedsiębiorstw społecznych w różnych krajach, wskazując wspólne elementy, a także różnice w podejściu danego kraju do omawianej tematyki. Uczestnicy wyrazili chęć dalszej współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.