2019 02 22 spotkanie lowicz ef 01We wtorek 19 lutego członek zarządu województwa łódzkiego Robert Baryła, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Anna Mroczek wraz ze starostą łowickim Marcinem Kosiorkiem, sekretarzem zarządu powiatu łowickiego Marcinem Plutą oraz burmistrzem Łowicza Krzysztofem Kalińskim uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się w Zakładzie Aktywności Zawodowej prowadzonym przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łowiczu. Profil działalności ZAZ przedstawiła jego kierowniczka Małgorzata Wagner oraz prezes zarządu Stowarzyszenia Tomasz Musielski. Celem ZAZ jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Beneficjenci projektu otrzymują tu wparcie przez zatrudnienie w ZAZ, rehabilitację zawodową i społeczną, rehabilitację zdrowotną, szkolenia, opiekę psychologa. Wizytówką przedsięwzięcia jest prowadzona przez beneficjentów restauracja "Kulinarne Mosty".


W Zakładzie zatrudnionych jest ogółem 28 osób (w tym: 20 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności z różnymi rodzajami niepełnosprawności lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną oraz 8 osób personelu).


W drugiej części dnia przedstawiciel ZWŁ Robert Baryła oraz dyrektor RCPS Anna Mroczek uczestniczyli w posiedzeniu Klubu Seniora „Radość” w Łowiczu, który działa od 2007 roku i skupia blisko 200 członków. Klub jest miejscem, gdzie każdy może realizować swoje zainteresowania. Dużą popularnością cieszą się zajęcia: kulinarne, plastyczne, kulturalne, imprezy okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dzień Babci i Dziadka, spotkania wigilijne, noworoczne, itp.), muzyczne (członkowie klubu stworzyli 15-osobowy chór/zespół śpiewaczy „Radość” oraz Grupę Kabaretową „Uśmiech Seniora”), wycieczki turystyczno-krajoznawcze, uroczystości patriotyczne (seniorzy aktywnie uczestniczą w obchodach narodowych świąt patriotycznych). Przewodniczącą Klubu jest Pani Anna Bieguszewska, będąca jednocześnie członkinią społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego, organu o charakterze opiniująco-doradczym oraz konsultacyjnym, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.

2019 02 22 spotkanie lowicz ef 02

2019 02 22 spotkanie lowicz ef 03

2019 02 22 spotkanie lowicz ef 04

2019 02 22 spotkanie lowicz ef 05

2019 02 22 spotkanie lowicz ef 06

2019 02 22 spotkanie lowicz ef 07

2019 02 22 spotkanie lowicz ef 08