2019 02 15 vi posiedzenie srswl ef 0114 lutego 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się VI posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. W spotkaniu uczestniczył Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego oraz Anna Mroczek dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Robert Baryła otwierając posiedzenie podkreślił, że z roku na rok odnotowuje się rosnącą grupę seniorów, których cechuje młodość ducha i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Podkreślił, że bardzo ważne są wszelkie działania podejmowane na poziomie lokalnym, bowiem odpowiadają one na bieżące problemy mieszkańców i specyfikę regionu. Stąd znacząca rola rad seniorów, które z jednej strony potrafią doskonale sprecyzować potrzeby osób starszych, z drugiej zaś określić możliwości samorządów. Z myślą o mieszkańcach województwa łódzkiego będących w kwiecie wieku, Zarząd Województwa Łódzkiego od wielu lat realizuje i finansuje liczne przedsięwzięcia skoncentrowane na wspieraniu aktywności seniorów. To m.in. wsparcie poprzez „Kartę Seniora Województwa Łódzkiego”, która daje możliwość bezpłatnego korzystania z atrakcji kulturalnych i sportowych w regionie. Zapewnia wiele zniżek i profitów stworzonych specjalnie dla starszych mieszkańców regionu. Do 11 lutego br. wydano 15 205 kart. Robert Baryła mówiąc o działaniach planowanych na 2019 rok podkreślił, że SWŁ będzie kontynuował współpracę z organizacjami pozarządowymi. W bieżącym roku zwiększono na ten cel budżet ze 100.000 zł na 200.000 zł. W planach jest również zorganizowanie Wojewódzkich Dni Seniora 2019 (kompleksowego przedsięwzięcia o charakterze aktywizująco - integracyjnym środowiska seniorów).

Kluczowym celem posiedzenia było podsumowanie działań Rady z 2018 roku, którego dokonała przewodnicząca Rady Janina Tropisz, oraz określenie priorytetowych kierunków aktywności Rady w roku 2019. Posiedzenie zamknęło wystąpienie prof. dr hab. Bogusławy Urbaniak, kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, pt. „Jak sobie dać radę z osamotnieniem? Aktywność społeczna w starszym wieku”.

2019 02 15 vi posiedzenie srswl ef 02

źródło: UMWŁ

2019 02 15 vi posiedzenie srswl ef 03

źródło: UMWŁ

2019 02 15 vi posiedzenie srswl ef 04

źródło: UMWŁ

2019 02 15 vi posiedzenie srswl ef 05

źródło: UMWŁ